Concrete Architect of the Year nomination!

We just found out that Johan has been nominated for the Concrete Architect of the Year Award, for his work with the Hyttgårdsparken project. The Jury statement was very nice: (Sorry only in Swedish)

“Med ett tydligt grepp och formsäker hand har Hyttgårdsparken karvats fram likt böljande diken i landskapet. Här kommer betongens materialegenskaper till sin fulla rätt. Terrasserade ytor, släta former och precisa kanter lockar besökaren till en uppvisning i både fart och arkitektur.”

New website launched!

We are happy to announce that our new website is now up and running! Enjoy!